کتابخانه و مرکز اسناد    دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

آمار کتابخانه

چه تعداد کتاب و عضو در کتابخانه وجود دارد!

7,081

تعداد کل کتاب ها

499

تعداد کل اعضا

درباره کتابخانه

درباره کتابخانه ما بیشتر بدانید!

کتابخانه و مرکز اسناد
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

هدف و وظایف كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی:

   هدف اصلی كتابخانه مركزی، كمك به ارتقاء سطح كیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه، از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی و الكترونیكی لازم و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع، در راستای آموزش و پژوهش در كوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط است. 

وظایف كتابخانه مركزی و مركز اطلاع رسانی: 

۱-    انتخاب، سفارش و خریداری كلیه منابع اطلاعاتی (چاپی و الكترونیكی) و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشجویان، اساتید و پژوهشگران دانشگاه

۲-     سازماندهی منابع اطلاعاتی اعم از چاپی و الكترونیكی و آماده سازی آن ها

۳-    مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابخانه ای  دانشگاه

۴-    راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به كلیه مراجعان

۵-     ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا

۶-    بكارگیری شیوه های نوین كتابداری و اطلاع رسانی و تكنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امكانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

۷-    تدوین خط مشی و آیین نامه­ های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت ­­های كتابخانه.

۸-   آموزش مداوم كاركنان كتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش روز


: IR-213060001ISIL